Tra cứu văn bản

1.576 kết quả chứa từ khóa: 08/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1561

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2012/BCT Trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1562

Quyết định 08/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1563

Quyết định 08/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN”

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1564

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1565

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1566

Thông tư liên tịch 08/TT-LB của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1567

Thông tư quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp

1568

Thông tư liên tịch 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1569

Thông tư hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1570

Thông tư 08/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1571

Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương về việc ban hành hệ thống biểu mẫu kiểm kê, hướng dẫn biểu mẫu kiểm kê, hệ thống các bảng mã áp dụng cho đợt tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước vào thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
1572

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 2/4/1998 của Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
1573

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ thóc, gạo trong thời gian tới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1574

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1575

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hoá và quản lý doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
1576

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về