Tra cứu văn bản

25.238 kết quả chứa từ khóa: 07/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 07/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
02

Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
03

Thông tư 07/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Thông tư 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05
06

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Thông tư 07/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
08

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Thông tư 07/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
10

Thông tư 07/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Thông tư 07/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
12

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Thông tư 07/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
14

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
15

Thông tư 07/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Thông tư 07/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Quyết định 07/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
18

Quyết định 07/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Quyết định 54/2017/-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 07/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 07/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về