Tra cứu văn bản

28 kết quả chứa từ khóa: 07/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21
22

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
23

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hàng lang an toàn đường bộ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
24

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
25

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
26

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/09/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
27

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
28

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về