Tra cứu văn bản

28 kết quả chứa từ khóa: 07/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
02

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Quyết định 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
07

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
09

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
10
11

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung Thành phố Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
15

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
20

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về