Tra cứu văn bản

1.601 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 06/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Thông tư 06/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và là thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
03

Thông tư 06/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
04

Thông tư 06/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
06

Thông tư 06/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
07
08

Thông tư 50/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Công nghiệp Tải về
09

Thông tư 49/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
10

Thông tư 46/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2015/TT-BCT ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
11

Thông tư 47/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Thông tư 42/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Thông tư 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Thông tư 36/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
15

Thông tư 35/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Thông tư 56/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
18

Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
19

Thông tư 55/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
20

Thông tư 57/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về