Tra cứu văn bản

25 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
22

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
23

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
24

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
25

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về