Tra cứu văn bản

25 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
02

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
06
07

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
08

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
10

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc thực hiện phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi điểm a và điểm b khoản 2, Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 140/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
13

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
15

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách trên địa bàn Thành phố Sầm Sơn

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
16

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
17

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc xử lý các loại phương tiện giao thông vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
20

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về