Tra cứu văn bản

164 kết quả chứa từ khóa: 05/CT-VKSTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Chỉ thị 05-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
42

Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư về việc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
43

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
44

Chỉ thị 05/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
45

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
46

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
47

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
48

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
49

Chỉ thị 05/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
50

Chỉ thị 10/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
51

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
52

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
53

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
54

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
55

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
56

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2019

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
57

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
58

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
59

Chỉ thị 05/2020/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
60

Chỉ thị 05/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông Tải về