Tra cứu văn bản

164 kết quả chứa từ khóa: 05/CT-VKSTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
22

Chỉ thị 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
23

Chỉ thị 03/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
24

Chỉ thị 02/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
25

Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
26

Chỉ thị 05/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Chính sách Tải về
27

Chỉ thị 04/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
28

Chỉ thị 08/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
29

Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
30

Chỉ thị 05/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
31

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
32

Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
33

​Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển ​sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
34

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
35

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường hưởng ứng và thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
36

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
37

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
38

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
39

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính trong các đơn vị của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
40

Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về