Tra cứu văn bản

178 kết quả chứa từ khóa: 05/CT-VKSTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Hướng dẫn 05/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 05/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
03

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
06

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
07

Chỉ thị 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Chỉ thị 03/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
09

Chỉ thị 03/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Chỉ thị 08/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
13

Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Chỉ thị 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Chỉ thị 04/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
16

Chỉ thị 03/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Chỉ thị 02/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát động phong trào thi đua năm 2021

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Chỉ thị 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Lĩnh vực: Dân sự, Hình sự Tải về