Tra cứu văn bản

265 kết quả chứa từ khóa: 05/CT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01
02

Thông tư 05/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
04

Thông tư 05/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Thông tư 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
07

Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
08

Thông tư 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
09

Thông tư 05/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
10

Thông tư 05/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Thông tư 05/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
12

Thông tư 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
13

Thông tư 05/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
14

Thông tư 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
15

Thông tư 05-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
16

Thông tư 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
17

Thông tư 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
18

Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Thông tư 05/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
20

Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về