Tra cứu văn bản

1.461 kết quả chứa từ khóa: 05/2018/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1441

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1442

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1443
1444

Quyết định 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
1445

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
1446

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2010/BTTTT Chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1447

Quyết định 05/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1448

Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
1449

Chỉ thị 05/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
1450

Chỉ thị 05/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông Tải về
1451

Chỉ thị 05/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1452

Thông tư hướng dẫn việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

1453

Thông tư liên tịch 05 TT/LB của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về quản lý và sử dụng tiền thu phí qua cầu đường bộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
1454

Thông tư hướng dẫn bổ sung việc quản lý kinh phí của ngân sách trung ương chi cho công tác phòng chống rốt rét, bướu cổ và tiêm chủng mở rộng

1455

Thông tư hướng dẫn việc xác định hạch toán bữa ăn giữa ca trong sản xuất kinh doanh

1456

Thông tư hướng dẫn những điều kiện trong giết mổ, buôn bán và vận chuyển lợn, trâu, bò

1457

Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu của ngành giáo dục đào tạo năm 1995

1458

Thông tư hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ giải quyết chính sách đối với người lao động thôi việc khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước

1459

Thông tư liên tịch 05/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 5% bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quản lý

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về