Tra cứu văn bản

1.461 kết quả chứa từ khóa: 05/2018/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 08/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
22

Thông tư 10/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
23

Thông tư 01/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
24

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
25

Thông tư 07/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
26

Thông tư 06/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
27

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
28

Thông tư 02/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
29

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
30

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
31

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
32

Thông tư 05/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
33

Thông tư 05/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
34

Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
35

Thông tư 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
36

Thông tư 05/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
37

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
38

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
39

Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
40

Thông tư 05/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về