Tra cứu văn bản

25.241 kết quả chứa từ khóa: 05/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 05/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
03

Thông tư 05/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
05

Thông tư 05/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
06

Thông tư 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Thông tư 05/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Thông tư 05/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di dộng W-CDMA FDD"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Thông tư 05/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Thông tư 05/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Thông tư 05/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
17

Thông tư 05/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Thông tư 05/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
19
20

Quyết định 05/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về