Tra cứu văn bản

30 kết quả chứa từ khóa: 05/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
22

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
23

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
24

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
25

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
26

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
27

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
28
29

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
30

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giao thông Tải về