Tra cứu văn bản

30 kết quả chứa từ khóa: 05/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01
02

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
06

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
07

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
08

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
09

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Phụ lục tại Quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông Tải về
15

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến đường vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về