Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
255 kết quả chứa từ khóa: 04/CT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
02

Thông tư 04/2021/TT-BGTVT điều kiện cơ sở đào tạo bồi dưỡng viên chức ngành GTVT

Lĩnh vực: Giao thông; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
03

Thông tư 04/2019/TT-BGTVT về tuần đường, tuần kiểm bảo vệ giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2019
04

Thông tư 04/2018/TT-BGTVT về bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
05

Thông tư 04/2017/TT-BGTVT sửa quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
06

Thông tư 04/2016/TT-BGTVT vùng nước các cảng biển thuộc địa phận Trà Vinh, Sóc Trăng

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2016
07

Thông tư 04/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2015
08

Thông tư 04/2014/TT-BGTVT Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hàng hải Tải về
Ban hành: 26/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
09

Thông tư 04/2013/TT-BGTVT sửa quy định về thuyền viên

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 01/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2013
10

Thông tư 04/2012/TT-BGTVT thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 29/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2012
11

Thông tư 04/2011/TT-BGTVT thủ tục hành chính của quy chế về giấy phép lái tàu

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2011
12

Thông tư 04/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
13

Thông tư 04/2007/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
14

Công điện 04/CĐ-BGTVT 2022 khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thuỷ tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 26/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
16

Công điện 04/CĐ-BGTVT 2021 về ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
17

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
18

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 11/2010

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT 2019 hợp nhất Thông tư về giá sử dụng đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/03/2019
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
20

Quyết định 04/QĐ-BGTVT 2019 Ban chỉ đạo các hoạt động tại Diễn đàn Liên Chính phủ về GTVT

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
Vui lòng đợi