Tra cứu văn bản

25.224 kết quả chứa từ khóa: 04/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
02

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Thông tư 04/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
05

Thông tư 04/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
06

Thông tư 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Lĩnh vực: Xây dựng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
07

Thông tư 04/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Thông tư 04/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Thông tư 04/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính, Kế toán-Kiểm toán, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

Thông tư 04/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
14

Thông tư 04/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
16

Thông tư 04/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
17

Thông tư 04/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 04/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 04/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
20

Quyết định 04/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về