Tra cứu văn bản

26 kết quả chứa từ khóa: 04/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21
22

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
23

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
24

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
25

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
26

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về