Tra cứu văn bản

26 kết quả chứa từ khóa: 04/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
02

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
04

Quyết định 04/2018/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
06

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
07

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
08

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
09

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018-2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
14

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
17

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về