Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.644 kết quả chứa từ khóa: 04/2017/TT-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Luật số số 04/2017/QH14

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
02

Thông tư 04/2017/TT-BYT Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
03

Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
04

Nghị định 04/2017/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2017
05

Thông tư 04/2019/TT-BYT thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2019
06

Thông tư 04/2018/TT-BYT Thực hành tốt phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
07

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
08

Thông tư 04/2017/TT-BXD về quản lý an toàn lao động trong xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2017
09

Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa quy định thủ tục nhập xe chở người từ 9 chỗ trở xuống

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
10

Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
11

Thông tư 04/2017/TT-BNV điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
12

Thông tư 04/2017/TT-BVHTTDL bồi dưỡng kiến thức bảo quản, phục hồi di tích lịch sử

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
13

Thông tư 04/2017/TT-BGTVT sửa quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
14

Thông tư 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
15

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN sửa quy chuẩn xăng, nhiên liệu điêzen

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2017
16

Thông tư 04/2017/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
17

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT về triển khai hệ thống thông tin di động IMT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
18

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trung cấp, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
19

Thông tư 04/2017/TT-BTNMT về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2017
20

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi THPT Quốc gia và xét tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2017
Vui lòng đợi