Tra cứu văn bản

27 kết quả chứa từ khóa: 03/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
22

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
23

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
24

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
25

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
26

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
27

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về