Tra cứu văn bản

27 kết quả chứa từ khóa: 03/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
03

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
06

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
07

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09
10

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V và kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
12

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
14

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
16

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
20

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về