Tra cứu văn bản

1.492 kết quả chứa từ khóa: 02/2018/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 01/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
22

Thông tư 10/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
23

Thông tư 02/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
24

Thông tư 07/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
25

Thông tư 05/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di dộng W-CDMA FDD"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
26

Thông tư 06/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
27

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
28

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
29

Thông tư 02/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
30

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
31

Thông tư 02/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
32

Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
33

Thông tư 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
34

Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
35

Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
36

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
37

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
38

Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
39

Thông tư 02/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
40

Thông tư 02/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về