Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
418 kết quả chứa từ khóa: 02/2018/L-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1997

Ban hành: 22/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2003
02

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội năm 1997

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
03

Luật Ngân sách nhà nước năm 1996

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 03/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2004
04

Luật Hợp tác xã năm 1996

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2004
05

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 1995

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 30/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
06

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
07

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
08

Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
09

Luật Đất đai năm 1993

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Lợi tức

Ban hành: 06/07/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
11

Luật Dầu khí năm 1993

Ban hành: 06/07/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

Ban hành: 05/07/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 1992

Ban hành: 22/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
14

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 1997

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 22/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2003
15

Luật Thương mại năm 1997

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
16

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2005
17

Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 23/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
18

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 1996

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2005
19

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt năm 1995

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
20

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu năm 1995

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
Vui lòng đợi