Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
189 kết quả chứa từ khóa: 01/CT-HQHCM
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 01/CT-HQHCM 2018 thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của cán bộ công chức Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Công điện 01/2018/CT-CA 2018 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
03

Chỉ thị 199/CT-HQHCM TP Hồ Chí Minh tăng cường phòng, chống dịch vi rút Corona

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
04

Chỉ thị 01/2012/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2012

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2012
05

Chỉ thị 01/CT-BTC 2022 kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
06

Chỉ thị 01/CT-NHNN 2022 tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
07

Chỉ thị 01/CT-BGTVT 2022 đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2022
08

Chỉ thị 01/CT-UBND Hà Nội 2022 tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
09

Chỉ thị 01/CT-VKSTC 2021 công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
10

Chỉ thị 01/CT-BXD 2022 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2022
11

Chỉ thị 01/CT-TTg 2022 đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
12

Chỉ thị 01/CT-UBND Cần Thơ 2022 giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
13

Chỉ thị 01/CT-BYT tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
14

Chỉ thị 01/CT-UBND TP.HCM 2022 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
15

Chỉ thị 01/CT-UBND Hải Phòng 2022 đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bảo đảm phòng, chống Covid-19 thực hiện phát triển KT-XH

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
16

Chỉ thị 01/CT-BXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
17

Chỉ thị 01-CT/TW triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
18

Chỉ thị 01/CT-UBND Nghệ An tổ chức "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
19

Chỉ thị 01/CT-UBND Hà Nội thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
20

Chỉ thị 01/CT-BKHĐT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
Vui lòng đợi