Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.170 kết quả chứa từ khóa: 01/2018/TT-BKHĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2018
02

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
03

Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
04

Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
05

Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
06

Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2019
07

Nghị định 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
08

Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
09

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
10

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
11

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
12

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn, ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
13

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng

Lĩnh vực: Đầu tư; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
14

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT lập kế hoạch đầu tư cấp xã các chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
15

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
16

Thông tư 01/2018/TT-UBDT bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
17

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
18

Thông tư 01/2018/TT-BKHCN về tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
19

Thông tư 01/2018/TT-BTTTT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
20

Thông tư 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ của thương nhân

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
Vui lòng đợi