Tra cứu văn bản

25.283 kết quả chứa từ khóa: 01/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Thông tư 01/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
05

Thông tư 01/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
06

Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
07

Thông tư 01/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Thông tư 01/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
09

Thông tư 01/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Thông tư 01/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Thông tư 01/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Thông tư 01/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
14

Thông tư 01/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Thông tư 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16

Thông tư 01/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
17

Thông tư 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
18

Thông tư 01/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
19

Thông tư 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
20

Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về