Tra cứu văn bản

28 kết quả chứa từ khóa: 01/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
22
23

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
24

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
25

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
26

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
27

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
28

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán lẻ sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về