Tra cứu văn bản

28 kết quả chứa từ khóa: 01/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
06

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
12

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
15

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
16

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
18

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về