Tra cứu văn bản

3 kết quả chứa từ khóa: 01/2018/NQ-H%u0110TP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
03

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về