Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.071 kết quả chứa từ khóa: 01/2017/TT-TANDTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
02

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
03

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
04

Thông tư 02/2017/TT-TANDTC Quy chế tổ chức phiên tòa

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
05

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
06

Thông tư 01/2017/TT-TTCP xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 10/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2017
07

Thông tư 01/2017/TT-BYT thực hiện hóa trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2017
08

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT Định mức đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
09

Quyết định 01/2017/TT-BTP quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 23/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
10

Thông tư 01/2017/TT-BKHCN về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2017
11

Thông tư 01/2017/TT-BQP về báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
12

Thông tư 01/2017/TT-UBDT về Dự án 2 Chương trình 135

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2017
13

Thông tư 04/2020/TT-TANDTC quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm hòa giải viên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
14

Thông tư 02/2020/TT-TANDTC trách nhiệm của Tòa án trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
15

Thông tư 03/2020/TT-TANDTC trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định hòa giải viên

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
16

Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn về Công báo

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
17

Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL về Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
18

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2017
19

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT lập kế hoạch đầu tư cấp xã các chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
20

Thông tư 01/2017/TT-NHNN Danh mục thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2017
Vui lòng đợi