Danh mục

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN

*Thông báo: LuatVietnam chính thức hợp tác với đơn vị độc quyền thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát hành các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) và Quốc tế (Đầu mối của Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với gần 20 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa trên thế giới). Quý khách có nhu cầu nhận nội dung toàn văn TCVN có thể đặt mua tại LuatVietnam.

Có tất cả 11.635 văn bản Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường

Ban hành: 20/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13567-2:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme

Ban hành: 20/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13567-3:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng

Ban hành: 20/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13509:2022 Bê tông phun trong công trình hầm giao thông - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Ban hành: 24/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 24/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13432:2022 Bộ phận, thiết bị và hệ thống khai thác dầu khí dưới biển - Phân cấp và chứng nhận

Ban hành: 04/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy

Ban hành: 01/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 01/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt

Ban hành: 01/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia

Ban hành: 01/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12194-2-5:2021 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Radopholus similis (Cobb) Thorne

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12194-2-6:2021 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-15:2021 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13362-2:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây ngập mặn - Phần 2: Đước đôi

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8994:2021 Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm đen

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8026-7:2021 ISO 13408-7:2012 Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Phần 7: Quá trình thay thế cho thiết bị y tế và các sản phẩm kết hợp

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8993:2021 Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép mạ crom/crom oxit bằng điện phân

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13416:2021 ISO 15193:2009 Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Đo lường trong các mẫu thử có nguồn gốc sinh học - Yêu cầu về nội dung và thể hiện các quy trình đo quy chiếu

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13405:2021 ISO 7199:2016 WITH AMD 1:2020 Vật cấy ghép tim mạch và các cơ quan nhân tạo - Thiết bị trao đổi khí – máu (thiết bị cung cấp oxy máu)

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13404-5:2021 ISO 11608-5:2012 Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 5: Các chức năng tự động

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
Vui lòng đợi