Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.234 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
921

Quyết định 458/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
922

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
923

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
924

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
925

Quyết định 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội và tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
926

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
927

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo, Tài nguyên-Môi trường Tải về
928

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
929

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
930

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
931

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
932

Công văn 51/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
933

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
934

Quyết định 80/2016/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân công, phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
935

Quyết định 3434/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
936

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Giao thông, Thương mại-Quảng cáo Tải về
937

Quyết định 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
938

Quyết định 39A/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thủy sản Nam Trung Bộ do Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa quản lý

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
939

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
940

Quyết định 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về