Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.234 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
921

Quyết định 458/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

922

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

923

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

924

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

925
926

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Hà Nam

927

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

928

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

929

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

930

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

931
932

Công văn 51/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

933

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

934

Quyết định 80/2016/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân công, phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

935

Quyết định 3434/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

936

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

937
938
939

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

940

Quyết định 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp