Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.848 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
81

Công văn 1399/BCT-XTTM của Bộ Công Thương về Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
82

Công văn 9431/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khi kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
83

Quyết định 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước của ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
84

​Quyết định 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương​

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
85

Quyết định 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
86

Công văn 262/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
87

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
88

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 15/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
89

Quyết định 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
90

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 15/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
91

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
92

Công văn 1214/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
93

Quyết định 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
94

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
95

Quyết định 328/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
96

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
97

Quyết định 866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
98

Quyết định 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
99

Công văn 1179/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
100

Công văn 1150/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
Vui lòng đợi