Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.800 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
61

Công văn 1150/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
62

Công văn 2186/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo kỳ sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 8 năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
63

Quyết định 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
64

Công văn 1155/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
65

Công văn 727/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
66

Thông báo 65/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25/02/2022 về kết quả công tác điều hành giá 02 tháng và định hướng công tác điều hành giá 10 tháng còn lại năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
67

Công văn 969/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
68

Công điện 960/CĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và xung đột vũ trang tại U-crai-na

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
69

Quyết định 264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
70

Công văn 961/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
71

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
72

Thông báo 56/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
73

Quyết định 489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
74

Quyết định 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
75

Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về việc ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
76

Quyết định 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2022
77

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 24/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
78

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Lĩnh vực: Công nghiệp;Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 24/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
79

Quyết định 350/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
80

Quyết định 527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
Vui lòng đợi