Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.205 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
61

Quyết định 25/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Đông Phương Hà Nội

62
63
64

Công văn 10/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

65

Quyết định 5388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

66

Kế hoạch 347/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung Thành phố Hà Nội năm 2023

67

Nghị định 118/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022-2027

68

Quyết định 2490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022 (đợt 2)

69
70

Thông tư 18/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

71
72
73

Nghị định 121/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2022-2027

74

Nghị định 119/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027

75
76

Nghị định 126/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027

77

Nghị định 125/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027

78

Thông tư 41/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

79

Nghị định 123/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022-2027

80

Nghị định 114/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022-2027