Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.549 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
4221

Quyết định 0611/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc giảm giá trúng thầu hạn ngạch xuất khẩu sang thị trường EU năm 2001

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4222

Nghị định 28/2001/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2001

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4223

Thông tư 16/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung mục 4 phần II phụ lục số 02 về một số chủng loại thép xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Xây dựng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4224

Công văn 1258/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải quyết hàng hoá xuất nhập khẩu ùn tắc ở cửa khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4225

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD1

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4226

Quyết định 0467/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4227

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa hồi giáo Pakistan

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4228

Thông tư 14/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn việc mua bán hàng hoá qua biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4229

Quyết định 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4230

Quyết định 1010/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Giao thông, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4232

Thông tư hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4233

Thông tư 04/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 27/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4234

Quyết định 0035/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4235

Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có quy định hạn ngạch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4236

Quyết định 0036/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 2001

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4237

Quyết định 148/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4238

Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc xử lý trường hợp đục lại số khung, số máy đối với xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4239

Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4240

Quyết định 1732/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về hàng hoá của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về