Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.556 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21

Quyết định 1971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển ngành logistics Thành phố Đà Nẵng

22

Quyết định 1972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm Thành phố Đà Nẵng

23

Công văn 6237/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh giá xăng dầu

24

​Kế hoạch 2423/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số xanh (PGI) của tỉnh Gia L​ai năm 2023 và các năm tiếp theo

25

Quyết định 3190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại tổng hợp Hoàng Sơn tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa

26
27

Quyết định 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa

28

Quyết định 2329/QĐ-BCT của Bộ Công Thương thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

29

Công văn 6083/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

30
31

Kế hoạch 6022/KH-BCT của Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

32

Quyết định 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

33

Chỉ thị 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân

34
35

Quyết định 3003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

36

Công văn 5655/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

37

Quyết định 2517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa góp phần phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2023-2027"

38

Quyết định 954/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

39

Quyết định 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại

40

Công văn 5334/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng