Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.848 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3801

Quyết định 310-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quan hệ công tác các cơ quan chính quyền với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3802

Thông tư 42-TC/TCTN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với các đơn vị thực hiện quan hệ thương mại Việt Nam - Cu Ba

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
3803

Quyết định 113-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3804

Thông tư 25-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 180-TTg ngày 22/12/92 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3805

Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bungari

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3806

Quyết định 52-QLTT/TW của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương ban hành Quy chế phối hợp giữa các địa bàn trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3807

Nghị định 17-CP của Chính phủ về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3808

Thông tư 11-TM/TT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 115-HĐBT và 327-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trong lĩnh vực mua bán hàng hoá và kinh doanh dịch vụ trên thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3809

Thông tư liên tịch 68-TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc quy định việc thu nộp, sử dụng, quản lý phí dịch vụ hợp đồng kinh tế đối ngoại đối với các cơ quan thương vụ, các đoàn đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3810

Thông tư 10-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị 01/TTg ngày 06/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3811

Quyết định 263-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về phù hiệu của ngành quản lý thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3812

Thông tư liên tịch 9-TT/LB của Bộ Thương mại và Du lịch và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114-HĐBT ngày 7-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
3813

Chỉ thị 6-VGNN-TTG của Uỷ ban Vật giá Nhà nước về việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
3814

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Estônia về hợp tác kinh tế thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3815

Quyết định 400-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Quy định thanh tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3816

Quyết định 399-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bản Quy định về thẩm quyền và thủ tục xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chất lượng hàng hoá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3817

Thông tư 7-TMDL/QLTT của Bộ Thương mại và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3818

Thông tư 05-TMDL/QLTT của Bộ Thương mại và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 94/CT (ngày 25/3/1992) của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3819

Quyết định 126/QLTT-TW của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương về việc ban hành Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra thị trường Trung ương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3820

Quyết định 37-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành "Hướng dẫn chỉ tiêu và mức chất lượng dùng trong đăng ký chất lượng hàng hoá"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi