Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.841 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3681

Thông báo 158/TB của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn dũng về các giải pháp chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3682

Chỉ thị 45/CT-UB-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2016
3683

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào, Canada, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3684

Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về triển khai dán tem 3 mặt hàng ngoại nhập: Rượu, quạt điện và xe đạp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3685

Quyết định 980/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất - lưu thông muối đến năm 2000 - 2010

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
3686

Quyết định 966/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3687

Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan về dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3688

Quyết định 0910/TM-XNK của Bộ Thương mại Quyết định về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3689

Quyết định 0909/TM-XNK của Bộ Thương mại Quyết định về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3690

Quyết định 0904/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các Doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3691

Quyết định 1606/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3692

Quyết định 856/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách tiêu thụ lúa hàng hoá ở các tỉnh phía Bắc vụ mùa năm 1997

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3693

Công văn về việc quy định về quảng cáo trên Đài Truyền hình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/09/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3694

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3695

Quyết định 587-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc giải thể các trạm kiểm soát cố định liên ngành

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3696

Quyết định 1774-QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước

Lĩnh vực: Giao thông;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3697

Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3698

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3699

Luật Thương mại số 58-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
3700

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
Vui lòng đợi