Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.847 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3641

Công văn 0975/TM-XNK của Bộ Thương mại về danh sách các nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3642

Công văn 7280/1998/TM-PC của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn quy chế xuất xứ để thực hiện Nghị định 94/1998/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3643

Thông tư 22/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3644

Quyết định 1655/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
3645

Thông tư 07/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01/7/1995 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về "Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
3646

Nghị định 99/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý mua, bán tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2003
3647

Quyết định 1406/1998/QĐ/BTM của Bộ Thương mại về việc quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường EU năm 1999

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
3648

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
3649

Quyết định 219/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng trị

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
3650

Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
3651

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về mua bán hàng hóa ở vùng biên giới

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3652

Quyết định 205/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3653

Thông tư liên tịch 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 1999

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2003
3654

Quyết định 2433/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định các thuốc được xét cho phép quảng cáo cho công chúng trên truyền hình, trruyền thanh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3655

Quyết định 1000/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh quy định về thời hạn cấp giấy chứng nhận để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEFT)"

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/09/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3656

Thông tư 03/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định thi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3657

Thông tư 04/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hành Chương II và Chương IV NĐ 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3658

Thông tư 18/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3659

Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 4949/TM-XNK ngày 03/06/1993

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
3660

Thông tư liên tịch 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BK của Bộ Thương mại, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/1998/NĐ-CP

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
Vui lòng đợi