Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.660 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3581

Nghị định 02/CP của Chính phủ quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/1996
3582

Nghị định 194-CP của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
3583

Hiệp định về trợ cấp và biện pháp đối kháng

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
3584

Hiệp định thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Palestine

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3585

Thông báo 13715/TM-XNK của Bộ Thươngmại về việc áp dụng hệ thống phân loại bằng H.S trong Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3586

Quyết định 1343-TM/PC của Bộ Thương mại ban hành bản Quy chế Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3587

Công văn 5397/KTTH về tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3588

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3589

Quyết định 390-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về Hội chợ và triễn lãm thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
3590

Quyết định 378-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên vào Ban Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3591

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Dilân

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3592

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlôvakia về thương mại và thanh toán

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
3593

Hiệp định về giám định hàng hóa trước khi gửi hàng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3594

Hiệp định về qui tắc xuất xứ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3595

Quyết định 70/TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Bản quy định tạm thời về việc bán đấu giá hàng hóa, tang vật đã có quyết định xử phạt tịch thu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
3596

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tunisie

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3597

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Liên bang Myanmar

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3598

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ả rập Syria

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3599

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3600

Nghị định 35-CP của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi