Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.804 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3561

Thông tư 28/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3562

Quyết định 178/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
3563

Thông tư 26/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
3564

Quyết định 0983/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ tiết 2 mục II Thông tư 07/TMDL/QLTT ngày 18/5/1992 và Quyết định số 747/TM-KD ngày 7/9/1995

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
3565

Chỉ thị 25/1999/CT-BTM của Bộ Thương mại về việc tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trong cả nước

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
3566

Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
3567

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
3568

Thông tư 14/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3569

Thông tư 22/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung một số điểm về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3570

Công văn 2860/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gạo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/06/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
3571

Thông tư 85/1999/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điểm về hoạt động quảng cáo quy định tại Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994, Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995, Nghị định 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3572

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc xuất khẩu đổi hàng để nhập khẩu phân bón hoá học với các nước ASEAN và SNG

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3573

Thông tư 16/1999/TT-BTM của Bộ thương mại về việc hướng dẫn điều kiện mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3574

Quyết định 0724/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt Nam - Campuchia

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3575

Thông tư 17/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng đá quý

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3576

Thông tư 12/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3577

Thông tư 15/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3578

Thông tư 18/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3579

Thông tư 13/1999/TM-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3580

Thông tư 11/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
Vui lòng đợi