Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.211 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3541
3542

Công văn 7117/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 11/2007 đối với lĩnh vực thương mại, giá cả

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3543

Quyết định 185/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Xuất nhập cảnh, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3544

Quyết định 1958/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về "Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới"

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3545

Thông báo 252/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành giá cả, thị trường cuối năm 2007 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3546

Quyết định 182/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3547

Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3548

Công văn 6523/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3549

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3550

Công văn 6157/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về quảng cáo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3551

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
3552

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Lĩnh vực khác, Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3553

Thông tư 01/2007/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3554

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tạm thời thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3555

Công văn 2931/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3556

Công văn 2647/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3557

Công văn 3430/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch quảng bá Du lịch Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
3558

Công văn 2226/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí hợp lý đối với tiền hoa hồng đại lý

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3559

Công văn 1733/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí trước khi thành lập Công ty liên doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3560

Công văn 1363/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về