Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.609 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3541

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlôvakia về thương mại và thanh toán

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
3542

Hiệp định về giám định hàng hóa trước khi gửi hàng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3543

Hiệp định về qui tắc xuất xứ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3544

Quyết định 70/TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Bản quy định tạm thời về việc bán đấu giá hàng hóa, tang vật đã có quyết định xử phạt tịch thu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
3545

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tunisie

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3546

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Liên bang Myanmar

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3547

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ả rập Syria

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3548

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3549

Nghị định 35-CP của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3550

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3551

Hiệp định mua sắm của Chính phủ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3552

Hiệp định về chống bán phá giá - Hiệp định thực thi Điều VI của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3553

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
3554

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3555

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin về qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
3556

Thông tư 4-TM/XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3557

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Uzbekistan về hợp tác kinh tế thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/02/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3558

Nghị định 95-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
3559

Thông tư 07-NH/TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/CP ngày 24/9/93 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3560

Quyết định 4187-KTTH Thủ tướng Chính phủ về quyền xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh thương mại của Trương Ban Chỉ đạo quản lý thị trường TW

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi