Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.804 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3541

Thông tư 03/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu quảng cáo của ngành truyền hình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3542

Quyết định 0036/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3543

Quyết định 0034/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3544

Lệnh công bố Pháp lệnh Thương phiếu 1999 và Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa 1999

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3545

Quyết định 1555/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3546

Thông tư 35/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3547

Quyết định 1506/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc thành lập Ban chỉ đạo trung ương chống hàng giả

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3548

Thông tư 34/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3549

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3550

Quyết định 1447/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về thuê máy móc, thiết bị của nước ngoài

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
3551

Nghị định 174/1999/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3552

Thông tư 33/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
3553

Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT/BNG-BTM của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
3554

Quyết định 1250/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3555

Quyết định 1251/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3556

Quyết định 994/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi và bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3557

Thông tư 1907/1999/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/4/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3558

Quyết định 189/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
3559

Thông tư 30/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
3560

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạch ngạch năm 2000

Lĩnh vực: Đầu tư;Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
Vui lòng đợi