Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.802 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3501

Quyết định 410/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3502

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mônđôva về hợp tác kinh tế thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3503

Quyết định 76/2000/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá giới hạn tối đang xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3504

Quyết định 111/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3505

Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tạm thời mẫu Điều lệ Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
3506

Nghị định 49/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
3507

Quyết định 1243/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế công tác của công chức quản lý thị trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
3508

Quyết định 1211/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc giao chức năng nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành thương mại cho lực lượng quản lý thị trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3509

Thông tư 16/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng ôtô, thuốc lá điếu vào thị trường Trung Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
3510

Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 0088/QĐ-BTM ngày 18/1/2000

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3511

Công văn 696/CP-KTTH của Chính phủ về việc tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát thị trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
3512

Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/1999/QĐ-TTG ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
3513

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/07/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
3514

Quyết định 54/2000/QĐ/BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá giới hạn tối đa xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3515

Quyết định 81/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
3516

Quyết định 78/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3517

Quyết định 938/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về hàng hoá của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3518

Thông tư 15/2000/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3519

Thông tư 04/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm của các ngành sản xuất công nghiệp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3520

Công văn 2292-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung hướng dẫn nhập khẩu giấy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
Vui lòng đợi