Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.609 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3481

Thông tư 81-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3482

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3483

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3484

Quyết định 2483/BYT-QĐ của Bộ Y tế ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1997

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3485

Thông tư liên tịch 72-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
3486

Quyết định 2576/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy định về việc đăng ký chất lượng hàng hoá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3487

Thông tư 15-TM/CSTTTN của Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức và quản lý chợ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3488

Quyết định 880-TM/QLTT của Bộ Thương mại ban hành Quy chế công tác của Công chức kiểm soát thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3489

Công văn 4258-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định của Thông liên bộ số 77-TM/TCHQ ngày 29/7/1996

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
3490

Quyết định 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
3491

Quyết định 605/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép ngành Truyền hình được sử dụng nguồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
3492

Công văn 3722-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
3493

Quyết định 636/TM-QLCL của Bộ Thương mại về quy chế sản phẩm đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
3494

Thông tư 11/TM-KD của Bộ Thương mại về việc quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
3495

Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Thương mại-Quảng cáo;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
3496

Thông tư 10TM/PC của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện Quy chế đại lý mua bán hàng hóa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/06/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
3497

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Achentina về hợp tác kinh tế và thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/06/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3498

Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
3499

Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất sứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)"

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3500

Nghị định 25/CP của Chính phủ ban hành Quy chế Đại lý mua bán hàng hoá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
Vui lòng đợi