Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA Bộ TRưởNG Bộ TàI CHíNH Số 927 TC/QĐ/TCNH

NGàY 18 THáNG 8 NăM 1995 Về VIệC SửA đổI PHạM VI áP DụNG

CáC QUY TắC, đIềU KHOảN, BIểU PHí BảO HIểM

 

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 100/CP ngày 28/12/1993 của Chính phủ về kinh phí bảo hiểm;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tài chính,

QUYếT địNH

Điều 1.- Nay cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính đã ban hành từ trước tới nay đang còn hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm).

 

Điều 2.- Những đoạn đã ghi "Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) hay "Bảo Việt" với tư cách là người bảo hiểm nay được sửa lại là: "các doanh nghiệp bảo hiểm".

 

Điều 3.- Việc áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí nói trên phải phù hợp với danh mục các nghiệp vụ bảo hiểm đã được cho phép kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính cấp. Trừ những nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc, đối với nghiệp vụ bảo hiểm khác nếu doanh nghiệp không áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí nói trên thì phải trình quy tắc, điều khoản, biểu phí áp dụng riêng để Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi thực hiện.

 

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thi hành Quyết định này ./.

 

DANH MụC CáC QUY TắC, đIềU KHOảN, BIểU PHí

BảO HIểM DO Bộ TàI CHíNH BAN HàNH

(Kèm theo Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH ngày 18/8/1995)

 

1/ Quyết định số 179 TC/QĐ/BH ngày 8/7/1986 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất và trách nhiệm dân sự chủ tầu đối với tàu thuyền đánh cá.

2/ Quyết định số 325 TC/QĐ/BH ngày 27/10/1987 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật nuôi.

3/ Quyết định số 254 TC/QĐ/BH ngày 25/5/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và lãnh hải Việt Nam.

4/ Quyết định số 305 TC/QĐ/BH ngày 9/8/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hàng hoá vận chuyển bằng đường biển.

5/ Quyết định số 142 TC/QĐ/BH ngày 2/5/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt.

6/ Quyết định số 256 TC/QĐ/BH ngày 22/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh.

7/ Quyết định số 391 TC/QĐ/BH ngày 20/9/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm tai nạn con người.

8/ Quyết định số 504 TC/QĐ/BH ngày 20/11/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm xe cơ giới.

9/ Quyết định số 09 TC/QĐ/BH ngày 9/1/1992 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam.

10/ Quyết định số 06 TC/QĐ/BH ngày 2/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm du lịch.

11/ Quyết định số 466 TC/QĐ/BH ngày 2/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật.

12/ Quyết định số 101 TC/QĐ/BH ngày 1/2/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 927/TC/QĐ/TCNH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/08/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!