Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.344 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
18281

Công văn 2834/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 26/05/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
18282

Công văn 2708/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu cáp máy vi tính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
18283

Công văn 2657/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chế độ tài chính thuế đối với cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
18284

Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-1999

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
18285

Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, PTVT chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được dùng làm TSCĐ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hải quan Tải về
Ban hành: 06/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
18286

Công văn 1944/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
18287

Công văn 1596/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc thủ tục đăng ký định mức tiêu hao NVL và thủ tục hoàn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
18288

Công văn 1371/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với báo chí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
18289

Công văn 1547/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng hoá và linh kiện CKD xe gắn máy nhập khẩu theo phương thức hàng đổi hàng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
18290

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hoá XNK

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
18291

Công văn 1182-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 16/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
18292

Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá Mỹ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
18293

Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá uỷ thác XNK

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
18294

Công văn 1300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu cho hàng hoá Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
18295

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
18296

Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
18297

Công văn 242/CP-KTTH của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
18298

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hong Kong

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
18299

Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
18300

Công văn 729/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn áp dụng tỷ giá tính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
Vui lòng đợi